Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
ฐานข้อมูลตลาดในพื้นที่
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
แผนพัฒนาการศึกษาฯ
รายงานการติดตามและประเมินผล
ผลการดำเนินงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ประมวลจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติงบประมาณ
คู่มือประชาชน
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร (KM)
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สถิติ
งานเลือกตั้ง
ITA
รายงานผล ITA ประจำปี
ดาวน์โหลด
แผนการจัดหาพัสดุ
ข้อบัญญัติท้องถิ่น
แบบฟอร์มต่างๆ
E-service
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 2
มติ ก. อบต.
รายงานทางการเงิน
รายงานการประชุม
กฎระเบียบกระทรวง
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
บริการประชาชน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
Social Network
ช่องทางร้องเรียน/แสดงความคิดเห็น
ช่องทางแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งรุกล้ำทางสาธารณะ
กระดานสนทนา ถาม - ตอบ


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สมาชิกสภา
Responsive image
Responsive image
นายนฤเทพ สิงหเสนี
ประธานสภา อบต.นากว้าง 087-0949632
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นายบุญเลื่อน คำสุนทร
รองประธานสภา 085-0077450
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นางสาววรินทร นามพิกุล
เลขานุการสภา 089-5321590
Responsive image
Responsive image
นายนฤเทพ สิงหเสนี
ส.อบต. หมู่ที่ 1 บ้านนากว้าง 087-0949632
Responsive image
นายสำเนียง ชั้นงาม
ส.อบต.บ้านเชียงพัง หมู่ 2 080-7239879
Responsive image
นายเกียรติศักดิ์ ดอกบัวหลวง
ส.อบต.หมู่ที่ 3 บ้านเชียงพัง 084-2647961
Responsive image
นายบุญเลื่อน คำสุนทร
ส.อบต. หมู่ที่ 4 บ้านผก 085-0077450
Responsive image
นายประสิทธิ์ จันแสง
ส.อบต.หมู่ที่ 5 บ้านโนนสมบูรณ์ 083-1475234
Responsive image
นายทองเลื่อน พรมวงษ์
ส.อบต. หมู่ที่ 6 บ้านดงสร้างควาย 092-4051056
Responsive image
นายอรรถพล บุญณสิทธิ์
ส.อบต. หมู่ที่ 7 บ้านดงยาง 082-1235772
Responsive image
นายสุริยา หันจังสิทธิ์
ส.อบต. หมู่ที่ 8 บ้านดงผักหนาม 088-5404805
Responsive image
นางสาวกาญจนา เชียงสาพันธ์
ส.อบต. หมู่ที่ 9 บ้านนาทาม 089-5766669
Responsive image
นายกาวี อุทัยขาม
ส.อบต. หมู่ที่ 10 บ้านโนนสวรรค์ 093-5211844
Responsive image
นายสงวน ส่องแจ้ง
ส.อบต. หมู่ที่ 11 บ้านดอนแสบง 081-9650341
Responsive image
นายบุญโฮม อ่อนตาจันทร์
ส.อบต. หมู่ที่ 12 บ้านเชียงพัง 081-0646591

องค์การบริหารส่วนตำบลนากว้าง

59 หมู่ที่ 9 บ้านนาทาม ตำบลนากว้าง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
                                                                   โทรศัพท์ : 042-219654    กด 1 ติดต่อ  สำนักงานปลัดและOperrator
                                                                                                                               กด  2   ติดต่อ   กองคลัง
                                                                                                                               กด  3   ติดต่อ   กองช่าง
                                                                                                                               กด  4  ติดต่อ    กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
                                                                                                                               กด  5  ติดต่อ    กองสวัสดิการสังคม
                                                                                                                               กด  6  ติดต่อ    ปลัดอบต.
                                                                                                                               กด  7  ติดต่อ    นายกอบต.
โทรสาร : 042-217521 อีเมล์ : nakwang_59@hotmail.com
Powered By nakwang.go.th