Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
ฐานข้อมูลตลาดในพื้นที่
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
แผนพัฒนาการศึกษาฯ
รายงานการติดตามและประเมินผล
ผลการดำเนินงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ประมวลจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติงบประมาณ
คู่มือประชาชน
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร (KM)
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สถิติ
งานเลือกตั้ง
ITA
รายงานผล ITA ประจำปี
ดาวน์โหลด
แผนการจัดหาพัสดุ
ข้อบัญญัติท้องถิ่น
แบบฟอร์มต่างๆ
E-service
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 2
มติ ก. อบต.
รายงานทางการเงิน
รายงานการประชุม
กฎระเบียบกระทรวง
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
บริการประชาชน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
Social Network
ช่องทางร้องเรียน/แสดงความคิดเห็น
ช่องทางแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งรุกล้ำทางสาธารณะ
กระดานสนทนา ถาม - ตอบ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
13 มิ.ย. 2567 อุดรธานี เมือง อบต.นากว้าง รายงานผลการดำเนินงานตามเเผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลนากว้าง พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน
29 เม.ย. 2567 อุดรธานี เมือง อบต.นากว้าง แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลนากว้าง
03 ม.ค. 2567 อุดรธานี เมือง อบต.นากว้าง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของอบต.นากว้าง ประจำปี พ.ศ. 2567
26 ธ.ค. 2566 อุดรธานี เมือง อบต.นากว้าง การประเมินความเสี่ยง อบต.นากว้าง อ.เมือง จ.อุดรธานี ประจำปี พ.ศ. 2566
19 ต.ค. 2566 อุดรธานี เมือง อบต.นากว้าง ประกาศ อบต.นากว้าง เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปี พ.ศ. 2566 (รอบ 12 เดือน)
20 เม.ย. 2566 อุดรธานี เมือง อบต.นากว้าง ประกาศอบต.นากว้าง เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2566 - 2570) ประจำปี พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)
19 เม.ย. 2566 อุดรธานี เมือง อบต.นากว้าง การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน)
25 ต.ค. 2565 อุดรธานี เมือง อบต.นากว้าง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ. 2566
30 ก.ย. 2565 อุดรธานี เมือง อบต.นากว้าง ประกาศ อบต.นากว้าง เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปี พ.ศ. 2565 (รอบ 12 เดือน)
29 ก.ย. 2565 อุดรธานี เมือง อบต.นากว้าง ประกาศ อบต.นากว้าง เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

องค์การบริหารส่วนตำบลนากว้าง

59 หมู่ที่ 9 บ้านนาทาม ตำบลนากว้าง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
                                                                   โทรศัพท์ : 042-219654    กด 1 ติดต่อ  สำนักงานปลัดและOperrator
                                                                                                                               กด  2   ติดต่อ   กองคลัง
                                                                                                                               กด  3   ติดต่อ   กองช่าง
                                                                                                                               กด  4  ติดต่อ    กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
                                                                                                                               กด  5  ติดต่อ    กองสวัสดิการสังคม
                                                                                                                               กด  6  ติดต่อ    ปลัดอบต.
                                                                                                                               กด  7  ติดต่อ    นายกอบต.
โทรสาร : 042-217521 อีเมล์ : nakwang_59@hotmail.com
Powered By nakwang.go.th